„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski”

Realizuje projekt w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel projektu:
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usługi konfekcjonowania i dystrybuowania miodu i produktów pszczelich.

Planowane efekty projektu:
Wdrożenie projektu, umożliwi stworzenie oferty naturalnych i ekologicznych produktów, a tym samym rozwój firmy na rynku.