NASZA MISJA

Głęboko wierzymy, że to pszczoły dzielą się z nami miodem, a nie my z nimi

Żyjemy w świecie, który wymaga potrzebuje zrównoważonego myślenia, sezonowego podejścia do pozyskiwania produktów i odejścia od gospodarki ekspansywnej. Uważnie, z troską o delikatny i piękny pszczeli ekosystem pozyskujemy czysty miód w małych ilościach, nie naruszając życia wewnątrz ula. W ten sposób zachowujemy jego cenne składniki odżywcze i naturalne enzymy roślinne. Doświadczenie, wiedza, wnikliwa obserwacja i pasja stanowią fundament, na którym zbudowaliśmy Miodu Warte. Jesteśmy wierni decyzji, aby pozostać etycznym w stosunku do środowiska jak i produktów, które z niego pozyskujemy.

METODA

Symbioza z naturą

Miodu Warte to wysoko skoncentrowany, bogaty w składniki odżywcze i naturalne enzymy roślinne miód, bez dodatku wody, cukru i szkodliwych składników barwiących czy aromatyzujących. Pozyskujemy tylko to, co wyprodukowały pszczoły, całkowicie ufając ich intuicji i wyborom wśród dziko rosnących łąk i lasów. Uważnie poszukujemy miejsc dla naszych pasiek i wybieramy drobnych pszczelarzy, z którymi współpracujemy i których wspieramy. Staranne i przyjazne środowisku metody pozyskiwania miodu, takie jak niestosowanie wysokich temperatur sprawiają, że ulega on naturalnej krystalizacji i zachowuje możliwie najwięcej naturalnych właściwości.

Lokalna produkcja na małą skalę. W zgodzie z rytmem ekosystemu - stanowi kompromis pomiędzy działaniem człowieka a cyklami przyrody. Pozwala zminimalizować zużycie wody, liczbę odpadów oraz szkodliwy wpływ na środowisko, a świadomość i umiejętność ponownego wykorzystywania materiałów, takich jak wosk pszczeli czy biodegradowalne opakowania, wzmacnia tę ideę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Holistyczne podejście

Harmonia jest wielką siłą przyrody, dzięki niej zachowana zostaje bioróżnorodność i równowaga. Od początku stara się towarzyszyć każdemu aspektowi myślenia o Miodu Warte, gdzie przenikają się w obiegu zamkniętym cztery perspektywy, a o każdą z nich staramy się dbać najlepiej jak potrafimy/ umiemy.

Pszczoły

Pszczoły stanowią integralną częścią funkcjonowania naszego ekosystemu, to jak ważną rolę pełnią zapylając ok. 35% istniejących roślin i zachowując bioróżnorodność w przyrodzie pozwala nam wierzyć, że ratują świat przed monokulturą i monodietą nie tylko człowieka, ale i zwierząt. Szanując wkład i znaczenie tego gatunku, staramy się obdarzać je troską. Jesteśmy dalecy od gospodarki ekspansywnej wierząc, że pozostawiając pyłek czy pierzgę w ulu utrzymujemy populację w zdrowiu, a wszystkie prace które wykonujemy, nie naruszają życia wewnątrz ula.

Pożytki

W naturze dostrzegamy ich rozmaitość, poszukując w Dolinie Warty miejsc dla naszych pasiek kierujemy się czystością i bioróżnorodnością. Nie dążymy do tworzenia produktu jednoskładnikowego zachwycając się bogactwem ekosystemu i całkowicie ufając wyborom pszczół wśród dostatku dziko rosnących pożytków. Siłą przyrody jest to, że nie wszystko można przewidzieć i zaplanować, dlatego skład naszych produktów zmienia się z roku na rok w cyklach sezonowych, co znajduje odzwierciedlenie w smaku, konsystencji i kolorze miodu.

Naturalny produkt

Przyrody nie należy poprawiać, dlatego nie dodajemy do miodu wody ani żadnych innych substancji, zachowując jego nieskażoną formę i ograniczając rolę i ingerencję człowieka. Czysty, naturalny miód, zamknięty w słoiku zaraz po jego wybraniu nazywany jest żywym, w dniu jego pozyskania może posiadać charakterystyczną białą piankę, która oznacza, że nie był on poddany obróbce termicznej i pozostaje aktywny biologicznie. W ten sposób zatrzymuje swoje cenne składniki odżywcze, takie jak naturalne enzymy roślinne i przeciwutleniacze.

Opakowanie

Wszyscy jesteśmy częścią tego samego ekosystemu. Zachęcamy do ponownego wykorzystywania szklanych opakowań. Nasze słoiki mogą mieć dłuższe życie, jeśli wyczyścisz je i znajdziesz im nowe zastosowanie. Zmniejszysz w ten sposób ilość odpadów - również tych nadających się do recyklingu, ograniczając proces spalania, składowania i kompostowania. Papierowe opakowania, w których otrzymujesz produkty Miodu Warte chronią szklany słoiczek, zapobiegają jego ponownej wysyłce i ograniczają ślad węglowy.